Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Arbeidsmarkt

FNV-bonden bereiken geen compromis over pensioenakkoord

FNV-voorzitter Jongerius op 10 juni vlak voor de ondertekening van het pensioenakkoord met VNO-NCW-voorzitter Wientjes en minister van Sociale Zaken Kamp. Foto NRC / Roel Rozenburg

De FNV-bonden zijn niet tot een besluit gekomen over het pensioenakkoord. Na zestien uur vergaderen wilde FNV Bondgenoten vanochtend vroeg niet verder onderhandelen. Dat meldde voorzitter Henk van der Kolk op Radio 1, schrijft persbureau Novum.

FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en FNV Bouw hadden eerder al aangekondigd nee te gaan zeggen. De eerste, tweede en vierde grootste bond binnen de vakcentrale hadden, door middel van een gewogen stemming, de meerderheid van de stemmen in handen.

FNV Bondgenoten was fel tegen het akkoord dat was afgesloten tussen werkgevers, overheid en werknemers. Het akkoord leidde volgens de grootste bond tot een casinopensioen, waarbij de zwakste schouders de zwaarste last moesten dragen.

Abvakabo en FNV Bouw kondigden aan alleen ja te kunnen zeggen als het akkoord werd aangepast. Minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD) is hen echter niet tegemoet gekomen door het mogelijk te maken dat mensen met een zwaar beroep en een laag inkomen zonder inkomensverlies met hun 65ste met pensioen kunnen gaan.

Uitstel van het nemen van een beslissing was een van de uitkomsten van de vergadering van de bonden die redacteuren Eppo König en Jos Verlaan gisteren schetsten in NRC Handelsblad. Het legt het initiatief bij minister Kamp en de Tweede Kamer. Kamp behandelt morgen nog moties tot aanpassingen van het pensioenakkoord, waarvan sommigen dezelfde strekking hebben als de aanpassingen die de bonden hebben.

De optie van uitstel werd afgelopen weekeinde in het informele overleg tussen de bondsvoorzitters vaak genoemd. Het zou een mogelijke oplossing zijn voor de patstelling van Bondgenoten en het initiatief leggen bij minister Kamp en de Tweede Kamer. Voor zijn eigen, sobere wetsvoorstel heeft Kamp de benodigde steun van de PVV; voor de aangeklede versie kan hij via de PvdA op een meerderheid rekenen. Zo zou het politieke gevecht binnen de FNV zich naar Den Haag kunnen verplaatsen.

De vraag is echter wel of eventuele tegemoetkomingen van Kamp aan het pensioenakkoord nog wel geaccepteerd worden door de bondgenoten die zich fel hebben opgesteld tegen Kamp. De minister kondigde zelf al eerder aan dat als de vakcentrale nee zou zeggen, hij verder zou gaan met zijn eigen oorspronkelijke voorstel. Hierin wordt de pensioenleeftijd ook verhoogd naar 66 jaar, maar wordt de AOW niet verhoogd en komen er geen fiscale regelen om te sparen voor een eerder pensioen.

Later op de ochtend houdt Kamp een persconferentie naar aanleiding van de uitslag van de stemming binnen FNV. FNV-voorzitter Agnes Jongerius gaat rond 16.30 uur om de tafel met Kamp en de werkgevers.