Sof klimaat-artikel

De hoofdredacteur van het tijdschrift Remote Sensing is opgestapt. Twee jaar nadat zijn blad werd opgericht treedt Wolfgang Wagner waardig terzijde. Eind juli plaatste Remote Sensing een artikel van de hand van notoire klimaatsceptici dat de peer review nooit had mogen passeren. Dat vindt hij zelf, bij nader inzien, en dat vonden gerenommeerde klimaatwetenschappers al toen ze het roken.

Het gaat om een provocerende publicatie van Roy Spencer en William Braswell, beiden verbonden aan de University of Alabama in Huntsville. In het artikel maken ze aannemelijk dat het inzicht in de stralingshuishouding van de aarde nog volkomen onvoldoende is, misschien omdat de rol van wolken slecht begrepen wordt, en dat het panel IPCC klimaatmodellen hanteert die de te verwachten temperatuurstijging zwaar overschatten. Voor hun analyse onderzochten de twee de relatie tussen de temperatuur aan het aardoppervlak en de uitstraling van de aarde aan de bovenzijde van de atmosfeer, zoals satellieten die meten kunnen.

De universiteit had er een ronkend persbericht bij gestopt en het geheel is met gejuich ontvangen door de verenigde klimaatsceptici, door Forbes en door Fox News. Eindelijk was een gapend gat in het klimaatalarmisme geschoten. Binnen een maand werd het artikel 56.000 keer gedownload.

Het stuk had een standaard peer review door drie ervaren reviewers ondergaan. Hun kritiek was verwerkt en je mocht dus aannemen dat de methodiek deugde en dat de claims juist waren.

Dat bleek niet het geval, zoals Wagner al uit blogs en brieven vernam voor de drukinkt droog was. De redactie had door onoplettendheid en onervarenheid (Remote Sensing is helemaal geen klimaatblad) net die drie reviewers gekozen die het politiek en klimatologisch erg met Spencer en Braswell eens waren. De test die de twee hadden uitgevoerd was een jaar eerder al door klimaatwetenschapper Kevin Trenberth c.s. verricht met een veel beter model en een veel betere statistische analyse. Het had niets verontrustends opgeleverd. Maar S. & B. noemen Trenberth helemaal niet in hun referenties.

Mijn redacteuren hadden dat moeten opmerken, zegt Wagner. Maar in de eerste plaats verwijt hij de auteurs zelf wangedrag. De vraag is nu waarom die hun artikel niet terugtrekken, schrijft de site Retraction Watch.

Karel Knip