Rijk wil voor honderden miljoenen euro’s aan grond verkopen

Het Rijk wil voor honderden miljoenen euro’s grond verkopen. Daarmee hoopt staatssecretaris Henk Bleker (Natuur, CDA) uit de impasse te komen in de onderhandelingen met provincies over bezuinigingen op het natuurbeleid. Die gesprekken lopen al een jaar.

Het kabinet schrapt de komende jaren 60 tot 70 procent van het budget voor natuur. Gronden worden niet meer aangekocht om er natuur van te maken, de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur (EHS) met aaneengesloten natuurgebieden wordt kleiner, en er komt minder geld voor beheer.

In het voorstel van Bleker wordt zo’n 20.000 tot 25.000 hectare Rijksgrond verkocht. Met de opbrengsten wordt grond in de – kleinere – EHS gekocht en ingericht. Daarmee kunnen 600.000 tot 630.000 hectares EHS worden gerealiseerd, de oorspronkelijke doelstelling was 700.000. “Het is in feite subsidie”, zegt Blekers woordvoerder. Hij wil niet zeggen om hoeveel geld het gaat, maar volgens ingewijden zou het om zeker 500 miljoen euro gaan.

Provincies hoeven zich dan alleen nog maar op het beheer van de natuurgebieden te richten. CDA-Kamerlid Ger Koopmans, die gisteren hetzelfde idee opperde, spreekt van “smeerolie. Provincies hebben zelf minder geld voor de aankoop en inrichting nodig.”

Een woordvoerder van het Interprovinciaal Overleg (IPO) – de belangenbehartiger voor provincies – zegt dat het lastig in te schatten is of Blekers aanbod voldoende is: “Het gaat om het totaalpakket. Zit er geen adder onder het gras?” De beheerkosten blijven bij de provincies, en die zijn structureel. En Bleker wil de provincies verantwoordelijk maken voor Europese natuurdoelstellingen. Halen ze die niet, worden de boetes uit Brussel verhaald op de provincies. Komende week gaan de onderhandelingen verder.