Regeling Fins onderpand wordt peperduur gemaakt

De kwestie rond het onderpand dat Finland van Griekenland wil als voorwaarde voor extra bilaterale leningen aan dat land, is in grote lijnen geregeld. Bronnen in Brussel vertellen dat de kosten van de regeling hoog oplopen.

Het European Financial Committee (EFC), een overlegorgaan van financiële topambtenaren onder leiding van de Italiaan Vittorio Grilli, werkt de details uit van een onderpandregeling voor alle eurolanden die Griekenland bilateraal financiële garanties leveren. Het idee is dat iedereen zo’n onderpand moet kunnen krijgen, als een soort verzekering tegen het risico dat Griekenland de leningen niet terugbetaalt.

Maar voor een verzekering betaal je normaal gesproken een premie. Dus moeten eurolanden die een onderpand willen, ook een premie betalen. Grilli en zijn collega’s maken deze premie erg prijzig. Zo hoog, vertelt een Europese functionaris, „dat sommige landen die in augustus nog zeiden, ‘als Finland een Grieks onderpand krijgt, willen wij dat ook’, al hebben afgehaakt. Zij vinden het gewoon te duur. En dat is precies de bedoeling.” Eén van deze landen zou Nederland zijn.

Finland wil, ondanks de hoge kosten, nog steeds een onderpand. Politiek gezien zit de regering daaraan vast. Het Finse parlement had in juli extra leningen aan Griekenland goedgekeurd op voorwaarde dat er zo’n onderpand zou komen. Toen de regeringsleiders van de eurozone op 21 juli het nieuwe pakket leningen goedkeurden, konden zij er niet onderuit om één regeltje in de tekst te zetten: dat elk land dat een onderpand wilde dat zelf kon regelen. Zonder dat regeltje had Finland niet meegedaan aan leningen en was het hele pakket niet doorgegaan – alle eurolanden moeten het immers unaniem goedkeuren.

Toen Finland in augustus een onderpand-overeenkomst sloot met Griekenland, waren andere eurolanden verontwaardigd. Velen vonden het een onbehoorlijke regeling, die Griekenland van de regen in de drup hielp. Europees president Van Rompuy bemiddelde zelfs. Een oplossing vinden was lastig: een onderpand kon Finland niet worden geweigerd maar moest onaantrekkelijk worden gemaakt. De enige uitweg was om de ‘verzekering’ heel duur te maken. Wat de prijs wordt, is nog onduidelijk. Maar kennelijk gaat een goed deel van de Griekse rente op de leningen, die Helsinki als ‘winst’ kan binnenhalen, daarin zitten.