Ot en Sien (1)

Een van de vele schoolplaten die Cornelis Jetses(1873-1955) maakte: een wei met koeien en Ot en Sien op een hekje. Jetses was een Nederlands illustrator en maakte tekeningen bij de boeken van Jan Ligthart. Nederland, zonder datum.;
Een van de vele schoolplaten die Cornelis Jetses(1873-1955) maakte: een wei met koeien en Ot en Sien op een hekje. Jetses was een Nederlands illustrator en maakte tekeningen bij de boeken van Jan Ligthart. Nederland, zonder datum.;

Op de grote gekleurde nostalgische schoolplaat bij het artikel ‘Nederland, het land van Ot en Sien (Wetenschapsbijlage 3 & 4 september) zitten niet ‘Ot en Sien op een hekje’ zoals het bijschrift vermeldt maar Hein en Mientje... Deze twee kinderen waren (samen nog met Pim) in de vroegere eerste klas van de lagere school ca. 1908 de hoofdrolspelers, zowel in de leesboekjes als op de bijbehorende schoolplaten van Jetses.

In de tweede klas van de lagere scholen werden pas Ot en Sien ten tonele gevoerd ( in de serie leesboekjes ‘Nog bij Moeder’, ook door Jetses geïllustreerd).

Deze naamsverwisselingen zijn begrijpelijk omdat we in de tegenwoordige Ot- en-Sien- nostalgie het niet meer zo nauw nemen met de historische werkelijkheid en omdat in de personen van Ot en Sien de vroegere kinder- en leefwereld worden gesublimeerd.

Gerard Mensink

Hengelo