Digitale archieven nauwelijks bruikbaar

De digitalisering van historische boeken, tijdschriften en archieven in Nederland is ondermaats. Daardoor zijn gedigitaliseerde documenten niet of nauwelijks bruikbaar als wetenschappelijke bronnen.

Dit blijkt uit een rondgang langs erfgoedinstellingen en wetenschappers. „Veel is moeilijk vindbaar en nauwelijks doorzoekbaar”, zegt directeur Marco de Niet van Digitaal Erfgoed Nederland, dat het Rijk adviseert. Dat komt onder meer door de gebrekkige manier waarop de documenten na het scannen leesbaar worden gemaakt voor de computer.

Zo zijn op de website GeheugenvanNederland.nl voor ruim 7 miljoen euro de hoogtepunten van het gedrukte erfgoed van Nederland bijeengebracht. Instellingen die hieraan hebben bijgedragen kunnen er hun eigen werk niet terugvinden, terwijl bezoekers geen enkel document kunnen doorzoeken.

Nederlandse instellingen werken amper samen, zodat een standaard ontbreekt, boeken soms zes keer zijn gedigitaliseerd en kranten op tientallen websites moeten worden geraadpleegd.

De Taalunie, een organisatie van de Nederlandse en Vlaamse overheid, zegt „meer samenhang” in de digitalisering te zullen brengen en voltooide en nog uit te voeren projecten inventariseren.

Wetenschap: pagina 8