Delirium Absurdum

In Mysterium, de nieuwe roman van Monaldi & Sorti, tiert het complotdenken weer welig. Dit keer komt hun 17de eeuwse held tot de ontdekking dat alle historische bronnen vervalst zijn. Onzin, zegt de historicus. En wat vindt de thrillerrecensent ervan?

Thrillerrecensent Robert Gooijer schrijft: ‘De Italiaanse schrijvers Rita Monaldi en Francesco Sorti publiceerden vanaf 2002 een reeks van zeven wijdlopige historische thrillers. Ze zijn tot de rand gevuld met feiten en complotten en gaan over de abt, castraatzanger en spion Atto Melani die van 1626 tot 1714 werkelijk leefde. Mysterium, hun nieuwste en vierde deel, beproeft het geduld zeer.

Mysterium is een zusterboek van het spannende-boekenmaand-geschenk Versluiering dat afgelopen juni gratis werd verspreid. Van dat dunne maar overvolle boekje (96 pagina’s) kreeg deze recensent (noot: thrillerrecensent Robert Gooijer) het piepend benauwd; dit boek (600 bladzijden) leidde tot hyperventilatie. Versluiering is een lakmoestest; wie dat een aangename verrassing vond, zal Mysterium ook waarderen. Hoofdpersoon is wederom Atto Melani, die als getalenteerd zanger veel aan de Europese hoven verkeerde en door Louis XIV werd gerecruteerd als diplomaat, intrigant en spion.’

En historicus Jona Lendering: ‘Typerend voor het warrige stuk is dat Monaldi en Sorti ergens de mogelijkheid dat teksten worden vervalst, bewezen achten met een voorbeeld dat ze nog moeten geven. Slordig. Zeven bladzijden later blijkt het te gaan om gesjoemel met paleontologische vondsten. Onzorgvuldig. Ze melden ook dat de frauderende paleontoloog beendermateriaal had bezeten dat eerder door nazi’s was gebruikt, maar leggen niet uit wat dat zegt over tekstvervalsingen. Insinuerend.’

[..] Valt er dan werkelijk niets goeds te zeggen van ‘De verzonnen tijd’? Natuurlijk wel. Geen boek is zo slecht of er valt iets goeds mee te doen. Mysterium is ideaal om scholieren te tonen wat drogredeneringen zijn.’

De volledige bespreking van Mysterium kunt u hier lezen.