Betogers Syrië vragen wereld om interventie

In Syrië hebben gisteren voor het eerst duizenden betogers internationale bescherming gevraagd tegen de repressie door het regime van president Assad. Activisten weigerden tot dusverre elke buitenlandse interventie, afgezien van sancties.

Woordvoerder Ahmad al-Khatib van de Algemene Commissie van de Syrische Revolutie riep de internationale gemeenschap op eerst waarnemers te sturen om te helpen aanvallen door de autoriteiten op burgers te verhinderen. Als het bewind van Assad zou weigeren waarnemers toe te laten, zou dat volgens Khatib de deur openzetten voor andere actie, zoals no-tank- of no-flyzones.

De Algemene Commissie van de Syrische Revolutie is een overkoepelende organisatie van tal van Syrische oppositiegroepen en -activisten die vorige maand op een conferentie in Istanbul werd opgericht. De organisatie omvat echter niet alle Syrische oppositiekrachten, en het is niet bekend hoe de andere erover denken.

Khatib erkende dat de oproep tot buitenlandse interventie heel gevoelig ligt. Hij wees erop dat het bewind de oproep kan gebruiken om zijn tegenstanders als verraders weg te zetten. Maar tot dusverre bestond er ook bij veel demonstranten tegen Assad veel bezwaar tegen rechtstreekse internationale bemoeienis. De oproep weerspiegelt de frustratie bij tegenstanders van Assad dat de nu zes maanden oude protestcampagne wel veel burgers het leven heeft gekost maar niets heeft opgeleverd.

Bij de internationale gemeenschap bestaat weinig enthousiasme voor gewapende interventie, onder andere omdat Syrië dichter is bevolkt en omdat het midden in een politiek gevoelige regio ligt. (AFP, Reuters)