Wie krijgen een trauma?

Wie er met zijn neus bovenop heeft gestaan, of gewond is geraakt, heeft de grootste kans op psychische schade na een ramp.

Maar eigenlijk loopt iedereen gevaar die zich met een ramp bezighoudt. In de eerste twee maanden na de WTC-ramp was er bij 7,5 procent van alle inwoners van New York PTSS meetbaar. Een ander onderzoek vond 11 procent. Daar waren mensen bij die louter door veel televisiekijken een trauma opliepen. Die stress verdween vrij snel: 2,3 procent na vier maanden en 1,5 procent na een half jaar. Die 1,5 procent is ongeveer gelijk aan de PTSS die op ieder moment in de bevolking ‘heerst’, door allerlei ongeluk en rampspoed. Daaruit blijkt dus: het gaat over.

Maar niet bij iedereen. ‘Negen jaar na de WTC-aanvallen, in het langstlopende onderzoek, vonden we dat 7 procent van de brandweerlieden nog voldoen aan de criteria voor waarschijnlijke PTSS’, schrijven onderzoekers in een publicatie die deze week verscheen. Een jaar na de ramp zagen diezelfde onderzoekers dat 17 procent van de brandweerlieden die dichtbij de brandende WTC-torens aan het werk waren, aan een PTSS leden.