Veldhuijzen blijft bij bezuinigingen pgb

Het kabinet ziet het onderzoek over de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb) als een ondersteuning van het beleid. Volgens staatssecretaris van Volksgezondheid Veldhuijzen van Zanten (CDA) toont het ‘onomstotelijk’ aan dat de groei van het pgb zonder ingrijpen onbetaalbaar wordt. Uit het onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) bleek dat de bezuinigingen minder opleveren dan de verwachte 900 miljoen. De oppositie greep het rapport daarom aan voor een hernieuwd pleidooi om niet te bezuinigen op pgb’s, waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen. Maar volgens de staatssecretaris zegt het CPB dat de maatregelen wel ‘een oplossing bieden voor de gesignaleerde financiële problematiek’. (Novum) cpb.nl