Onbevlekt ontvangen

In haar bespreking van het boek Muttersohn van Martin Walser (Boeken, 26-08-11) schrijft Anneriek de Jong over de messiaanse hoofdpersoon: ‘Percy, psychiatrisch verpleegkundige. kwam net als Jezus Christus door een onbevlekte ontvangenis ter wereld’. Dat is onjuist. Er worden twee zaken verward. Volgens de katholieke kerk is Maria, de moeder van Jezus, onbevlekt ontvangen. Dat wil zeggen dat zij vanaf het begin van haar bestaan niet belast is met de erfzonde, geen erfschuld heeft gekend. Zij was volledig zuiver om de moeder van Jezus te worden. Bij haar verschijningen in Lourdes zou zij dat zelf ook gezegd hebben. Over de geboorte van Jezus schrijven de evangelisten dat Maria heeft ontvangen van de Heilige Geest. Jezus is niet ontstaan door de wil van een man, maar Hij is ‘geboren uit de maagd Maria’. Daarmee wordt uitgedrukt dat Jezus Christus uit God geboren is. Maria zou volgens de katholieke kerk voor, tijdens en na de bevalling dan ook maagd zijn gebleven. Dit is geloofstaal, met meerdere lagen. Verwarring is daardoor begrijpelijk.

Jan W. Scheffers, Middelburg