Nog andere 9/11-ziekten?

Jazeker. Zo is onder de bijna tienduizend brandweerlieden die aan rook en stof van de brandende en instortende WTC-gebouwen zijn blootgesteld, bijna 20 procent meer kanker geconstateerd dan bij ‘gewone’ New Yorkers. Maar de sterfte onder die reddingswerkers is niet groter. Dat blijkt uit twee verschillende onderzoeken die vorige week tegelijkertijd The Lancet zijn gepubliceerd. Die onderzoeksresultaten spreken elkaar niet tegen: kanker doet er vaak lang over om te ontstaan en kankerpatiënten sterven doorgaans niet meer heel snel. Bovendien zijn brandweerlieden gemiddeld gezonder dan hun New Yorkse leeftijdgenoten.

Blootstelling aan rook en stof kan op den duur zeker tot meer kanker leiden. Na twee tot vijf jaar komt soms leukemie aan het licht. Die bloedkanker is bij de brandweerlieden echter nog niet vaker gevonden. Longkanker – ook vaker gevonden na blootstelling aan stof – is bij hen zelfs minder vaak gevonden dan in de algemene bevolking. Alleen bij negen rokende brandweerlieden.