Luiten verlaat Mondriaan Stichting

Gitta Luiten, directeur van de Mondriaan Stichting, legt haar functie neer in december van dit jaar. Luiten geldt als een van de meest invloedrijke personen in de kunstwereld. Zij zal onverwacht geen directeur worden van het nieuwe Mondriaan Fonds, een aanstaande fusie van de Mondriaan Stichting en het Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst (BKVB).

De reden van Luitens vertrek ligt in de bezuinigingen van het kabinet. De Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB besloten te fuseren op inhoudelijke gronden, niet als bezuinigingsoperatie. Maar met de bezuinigingen in de kunstsector wordt op het Mondriaan Fonds 35 procent bezuinigd, bovenop de korting van 5 procent die het kabinet alle kunstinstellingen oplegt.

Dit betekent dat het fusiefonds veel minder geld overhoudt voor subsidies. Tegelijkertijd zal het aantal aanvragen veel groter zijn, aangezien er nog geen 5 miljoen euro overblijft van de 16,5 miljoen euro die het Rijk nu zelf verdeelt aan structurele subsidies voor beeldende kunst, buiten de fondsen om. Luiten verklaart in een gesprek met deze krant: „Juist in deze situatie is een neutrale directeur nodig”.

De Mondriaan Stichting ondersteunt jaarlijks met zo’n 20 miljoen euro beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed. Luiten was er sinds 2001 directeur.

Interview Gitta Luiten: pagina 21