Aantal topvrouwen bij bedrijven blijft te laag

Het aantal topvrouwen in de onderzochte beursgenoteerde bedrijven steeg met 0,8 procent.

Slechts één beursgenoteerd bedrijf in Nederland heeft voldoende topvrouwen om aan de wettelijke streefnorm vanaf 1 januari 2012 te voldoen. TNT Express heeft met drie vrouwen op de in totaal acht bestuurders en commissarissen (38 procent) de meeste vrouwen aan de top. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst van de aan Nyenrode verbonden hoogleraar Mijntje Lückerath-Rovers, de Female Board Index 2011.

Vanaf volgend jaar moeten bedrijven ernaar streven om in 2016 minimaal 30 procent vrouwen (of mannen) in de raad van bestuur of in de raad van commissarissen te hebben. Halen ze dat wettelijke streefcijfer niet, dan moeten ze verantwoording afleggen in hun jaarverslag. „De verplichte transparantie is de grootste waarde van de nieuwe wet”, zegt Lückerath-Rovers, zelf commissaris bij Achmea en ASN Bank. „Het is niet de taak van de overheid om bedrijven harde quota op te leggen.”

Het aantal topvrouwen in de 97 onderzochte beursgenoteerde bedrijven steeg vorig jaar met vijf, een toename van 0,8 procent. In totaal zijn er elf vrouwen benoemd en zes vertrokken. Onder de de 716 bestuurders bevinden zich nu 66 vrouwen (9,2 procent). Het merendeel van de onderzochte bedrijven (55 procent) heeft nog geen vrouw als bestuurder of commissaris. In het huidige tempo wordt de norm van 30 procent voor bestuurders gehaald in het jaar 2050 en voor commissarissen in 2039.

„Ik verwacht wel dat er een trendbreuk komt”, zegt Lückerath-Rovers. „Misschien volgend jaar al als de wet van kracht wordt. Het kan zijn dat bedrijven nu investeren in drie lagen onder de top, wat nog niet zichtbaar is in de cijfers.”

De topdrie van bedrijven met topvrouwen wordt gevormd door TNT Express, Nedap en KPN. (NRC)