Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Schoonmaak bodem en grondwater Chemie-Pack duurt zeker drie jaar

Brandweerman maakt een foto van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Foto: NRC / Rien Zilvold

Het schoonmaken van de bodem en het grondwater op het terrein van het begin dit jaar afgebrande Chemie-Pack in Moerdijk gaat drie tot vijf jaar duren.

De gemeente en de provincie Noord-Brabant hebben een akkoord bereikt over de bodem- en grondwatersanering, die 38,2 miljoen euro gaat kosten, meldt persbureau Novum.

Bij de brand kwamen chemicaliën en bluswater met chemische stoffen op het terrein, in de omgeving en in het grondwater terecht. Hoe langer wordt gewacht met het aanpakken hiervan, hoe verder de chemicaliën zich kunnen verspreiden. Het regenwater wordt sinds januari opgevangen en opgeslagen. Moerdijk voert de bodemsanering uit, de provincie schiet de hiervoor benodigde 38,2 miljoen euro voor. Met minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten wordt nog gesproken over een bijdrage van het rijk.

Chemie-Pack is financieel aansprakelijk gesteld, maar het bedrijf is eind augustus failliet verklaard. Gisteren werd echter bekend dat het familiebedrijf een doorstart maakt. De provincie en gemeente stellen vandaag dat het blijft proberen de kosten voor het opruimen en saneren op Chemie-Pack te verhalen.

De gemeente heeft een plan van aanpak opgesteld. Eerst worden de overgebleven restanten gesloopt en wordt het terrein opgeruimd, wat zo’n drie maanden gaat duren. De kosten hiervoor worden geraamd op drie miljoen euro. Op 15 september wordt de gemeenteraad gevraagd om toestemming voor deze werkzaamheden. Als dit gedeelte is afgerond, wordt als eerste het grondwater gesaneerd.