Burgemeester Utrecht erkent vernietigen ‘niet relevante’ stukken

Burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht erkent dat er verslagen van de driehoeksoverleggen tussen hem, de politie en het Openbaar Ministerie zijn vernietigd zonder dat daar toestemming voor is verleend. Dat schrijft hij in antwoord op vragen van Leefbaar Utrecht, de VVD en de SP omtrent de gang van zaken rondom het weggepeste homostel.

Vanavond zal Wolfsen in een beladen raadsvergadering tekst en uitleg geven over zijn handelen.

De Utrechtse gemeentearchivaris bevestigt dat er geen machtiging is verleend voor vernietiging van de stukken. De verslagen hadden een rol kunnen spelen bij de zaak die het stel tegen de gemeente heeft aangespannen en hadden daarom niet vernietigd mogen worden, zo stelt de oppositie. Volgens Wolfsen staan er in de stukken geen relevante feiten over de zaak van het homostel. Met dat antwoord neemt de Utrechtse oppositie geen genoegen. Vincent Oldenburg, fractievoorzitter van Leefbaar Utrecht, zegt zelf te willen bepalen wat relevant is en wat niet.

De verdwenen stukken zijn conclusies uit 2009 van een overleg tussen politie, justitie en de burgemeester over de situatie van het stel. Volgens de Archiefwet mogen stukken na een jaar worden vernietigd, maar alleen als ze niet meer nodig zijn.

Toen de documenten begin dit jaar door de versnipperaar gingen, was al duidelijk dat het weggepeste stel naar de rechter zou stappen.

Op 30 augustus ging Wolfsen al door het stof tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Daar gaf hij toe de zaak niet goed te hebben aangepakt.