Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Economie

Uitkeringen buiten EU gaan fors naar beneden

Met de invoering van het zogeheten ‘woonlandbeginsel’ denkt het kabinet 9 tot 16 miljoen euro te bezuinigen.

Nederlandse uitkeringsgerechtigden die buiten de Europese Unie wonen zien vanaf komende zomer hun uitkering teruglopen. Het niveau wordt aangepast aan het kostenniveau van het land waar de uitkeringsgerechtigde woont.

Minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) heeft hiertoe gisteren een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de invoering van het zogeheten ‘woonlandbeginsel’ denkt het kabinet 9 tot 16 miljoen euro te bezuinigen. Vanaf 1 juli 2012 gaat onder meer de kinderbijslag omlaag. Ook uitkeringen die mensen krijgen op grond van de nabestaandenwet en de arbeidsongeschiktheidswet zullen in sommige landen dalen. Mensen buiten de EU die een kindgebonden budget ontvangen – een tegemoetkoming voor families met lagere inkomens – worden vanaf 1 januari 2013 gekort.

In het regeerakkoord is afgesproken dat uiteindelijk de kinderbijslag en het kindgebonden budget voor mensen buiten de EU helemaal wordt gestopt. In de praktijk betreft de verlaging van uitkeringen vooral Turkije en Marokko. In die landen wordt de kinderbijslag bijvoorbeeld met 40 procent verlaagd. Mensen met twee kinderen tussen 5 en 11 jaar zien de bijslag met 758 euro teruglopen tot 1.137 euro.

De Raad van State adviseerde de minister te wachten met het indienen van dit wetsvoorstel tot een arrest van het Europese Hof van Justitie. Dat arrest behandelt de vraag of iemand in Turkije gekort kan worden op zijn uitkering, ook al heeft dat land een associatieovereenkomst met de Europese Unie. In tegenstelling tot de Raad van State verwacht Kamp niet dat het desbetreffende arrest consequenties zal hebben voor het woonlandbeginsel. (NRC)