Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Media

Telegraaf is belangrijkste bron voor politieke partij

‘Zie ook De Telegraaf’. ‘Volgens De Telegraaf’. ‘Heeft de minister uit De Telegraaf vernomen dat...’: geen medium wordt vaker als bron opgevoerd in een Kamervraag dan de krant van Wakker Nederland.

Drie van de vier keer komt een Kamervraag voort uit mediaberichtgeving – en liefst een kwart daarvan komt uit De Telegraaf. De televisie is soms een bron, iets vaker internet (vooral nu.nl, dat vaak berichten van anderen heeft), maar meestal kranten: eenderde van alle Kamervragen is gebaseerd op artikelen in dagbladen.

Partijen hebben zo hun voorkeuren. De PVV kiest voor De Telegraaf: 101 keer afgelopen jaar (van de 242 vragen op basis van een krant). De PvdA kiest voor de Volkskrant: 45 keer op 174 ‘krantenvragen’. De PVV weet met Kamervragen zelf ook het vaakst de Volkskrant en De Telegraaf te halen. Opvallend: PvdA’ers gebruiken de Volkskrant het vaakst voor Kamervragen, maar deze krant pikt de vragen van de PvdA-Kamerleden nauwelijks op. Slimmer is om controversiële uitspraken in het parlement te doen. Dat levert meer aandacht op dan het stellen van Kamervragen.

Doet een Kamerlid ook weleens aan eigen onderzoek? Niet echt. Slechts in een kwart van de gevallen worden eigen bevindingen, en niet die van de media, als uitgangspunt genomen.

De werkingen van het politiek-publicitair complex worden het duidelijkst als een Kamerlid zelf een nieuwtje heeft en daarmee naar de krant stapt. Die schrijft er dan over. Waarop het Kamerlid daarover een vraag stelt. Waar weer over geschreven wordt.