Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Kamervraag

1) Heeft de minister kennisgenomen van het artikel ‘Bent u met mij eens dat u het met mij eens bent?’ op pagina 4 en 5 van de nrc.next van dinsdag 6 september 2011 over het toegenomen aantal Kamervragen?

2) Zo ja, is de minister zich er wel van bewust dat de 3.220 Kamervragen van het afgelopen jaar in totaal naar schatting het absurde bedrag van 5,6 miljoen euro hebben gekost?

3) Indien dit het geval is, op welke wijze denkt de minister deze kosten te verantwoorden gezien de bezuinigingen die de overheid wil opleggen aan haar hardwerkende burgers?