Kamervraag

1) Hoe denkt de minister op te lossen dat geen enkel ministerie erin slaagt binnen de gestelde beantwoordingstermijn van drie weken te reageren?

2) En hoelang denkt de minister over de beantwoording van deze vraag te gaan doen?

3) Gesteld dat de minister zelf ook niet aan de beantwoordingstermijn voldoet, is hij dan bereid zijn excuses aan de Kamer aan te bieden?

4) Zo ja, hoe lang denkt de minister over het aanbieden van deze excuses te gaan doen?