Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Iran wil 'volledig' nucleair toezicht

In ruil voor opheffing van de internationale sancties tegen Iran is Teheran bereid het Internationaal Atoom Agentschap de komende vijf jaar „volledige supervisie” te geven over zijn nucleaire activiteit. Dat heeft de chef van het Iraanse nucleaire programma, Fereidoun Abbasi, gisteren gezegd tegen het semi-officiële persbureau ISNA. Hij gaf niet nader aan wat hij bedoelde met „volledig toezicht”.

Iran is ondertekenaar van het nucleaire Non-proliferatieverdrag (NPT) en de nucleaire installaties die het heeft aangemeld, worden regelmatig door inspecteurs van het IAEA gecontroleerd. Het heeft echter geweigerd het Additioneel Protocol te ratificeren, op grond waarvan IAEA-inspecteurs onaangemeld nucleaire installaties kunnen inspecteren.

Het Iraanse leiderschap wordt er in het buitenland van verdacht heimelijk een kernwapen te ontwikkelen. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft bij herhaling sancties afgekondigd tegen Iraanse leiders en bedrijven die bij het nucleaire programma betrokken zouden zijn, om Teheran te dwingen op te houden met het verrijken van uranium. De Iraanse regering zegt dat het atoomprogramma zuiver vreedzaam is en weigert te enenmale de verrijking van uranium te staken.

De laatste tijd lijkt Teheran naar buiten toe een gematigder toon aan te slaan dan eerder wel het geval was. President Mahmoud Ahmadinejad zei vorige maand positief te staan tegenover een Russisch voorstel om de internationale onderhandelingen over het atoomprogramma „stap voor stap” te hervatten.

Het Russische idee is dat elke kant beurtelings een „positieve stap” zet, te beginnen met de makkelijkst oplosbare punten. (AFP, AP)