Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

De Jager wil euro-afspraak met Duitsers en Finnen

Het is een onderonsje van de schatkistbewaarders van de meest kredietwaardige eurolanden. Jan Kees de Jager overlegt aan het einde van de middag in Berlijn met zijn Duitse collega Wolfgang Schäuble en zijn Finse collega Jutta Urpilainen.

Aan de orde komt zeker de Finse eis om onderpand te krijgen voor de nieuwe noodleningen die het aan Griekenland verstrekt. Schäuble en De Jager zijn het niet met die eis eens.

Mocht Finland aan het onderpand vasthouden en het ook krijgen, dan wil de Nederlandse regering het ook. Onduidelijk is om wat voor onderpand het de Finnen gaat. Aanvankelijk eiste de Finse regering geld, nu zou het ook om Griekse staatsbezittingen kunnen gaan, zoals staatsbedrijven.

Het doel van De Jager is om op één lijn te komen met zijn collega's over een versterking van het toezicht op de begrotingspolitiek van eurolanden. De Jager wil automatische sancties instellen wanneer landen hun begrotingstekort te hoog op laten lopen.

Het is onduidelijk of Duitsland daarin meegaat. Schäuble schrijft vanochtend op de opiniepagina van de Financial Times dat „het recept voor de staatsschuldcrisis even simpel is als in de praktijk moeilijk uitvoerbaar”. Landen met hoge schulden en begrotingstekorten moeten snijden in hun uitgaven, de inkomsten verhogen en hun economie hervormen. „Hoe pijnlijk dat ook is”.

Schäuble voelt weinig voor de pleidooien van diverse economen en politici om van de eurozone een fiscale unie te maken, waarbij kredietwaardige landen volledig garant staan voor minder kredietwaardige landen. Het is geen duurzame oplossing voor de crisis, schrijft Schäuble, maar het zou ook „een cruciale prikkel wegnemen bij zwakke lidstaten om broodnodige hervormingen door te voeren”.