Vooroordelen bij asielverzoek homo's

Homoseksuele, biseksuele en transgender-asielzoekers worden in Nederland en elders in Europa vaak afgewezen op grond van vooroordelen en stereotypen.

Dat concluderen onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam en COC Nederland in het onderzoek Fleeing Homophobia dat vandaag is gepresenteerd. Het gaat om asielzoekers die in het land van herkomst vrezen voor vervolging wegens hun seksuele geaardheid. Asielbeoordelaars geloven vaak niet dat een Iraanse man homo is als hij zich niet verwijfd gedraagt. Een vrouw die getrouwd is en een kind heeft, kan volgens de beoordelaars niet lesbisch zijn. Veel Europese landen vinden dat asielzoekers hun seksuele geaardheid in het land van herkomst geheim moeten houden. Dan zouden ze veilig zijn.

Nederland en de rest van Europa zijn verplicht om een homoseksuele asielzoeker toe te laten als homoseksualiteit in het land van herkomst strafbaar is. In de praktijk gebeurt dat niet, aldus de onderzoekers. Volgens hen kunnen asielbeoordelaars getraind worden zodat ze zich bewust worden van hun vooroordelen.

In de kast loopt u geen gevaar,meneer: pagina 8