Vaticaan verwerpt Ierse kritiek op misbruik

In een weerwoord van 24 pagina’s.

Het Vaticaan heeft de beschuldiging van de Ierse regering dat het seksueel misbruik door Ierse priesters in de doofpot heeft gestopt, krachtig ontkend.

Het Vaticaan publiceerde zaterdag een 24 pagina’s tellend weerwoord nadat de Ierse premier Enda Kennu in juli zware kritiek had geuit op het Vaticaan. Aanleiding voor de kritiek was een rapport over kindermisbruik in het bisdom Cloyne. Daarin stond dat het Vaticaan tot een paar jaar terug Ierse bisschoppen aanmoedigde om kindermisbruik niet te melden bij de Ierse autoriteiten en niet volledig mee te werken met justitiële onderzoeken. De pauselijke nuntius in Dublin zou dat nog in 1997 hebben geadviseerd aan Ierse bisschoppen.

„De verkrachting en marteling van kinderen werd gebagatelliseerd of ‘gemanaged’ om het primaat van de institutie, haar macht, status en reputatie, in stand te houden”, zei Kenny in het parlement. De dominante positie van de Katholieke Kerk in Ierland is door het misbruikschandaal onder grote druk komen te staan. De Kerk beheert de meeste scholen en een groot aantal ziekenhuizen.

Het Vaticaan was woedend over de speech en riep zijn ambassadeur terug. Nu heeft het een gedetailleerde reactie opgesteld in de hoop de ruzie bij te leggen. De Ierse leiders zijn niet overtuigd. De minister van Buitenlandse Zaken bekritiseerde het Vaticaan voor de „legalistische” rechtvaardiging van zijn daden. (AP)