USPS wil zaterdagpost schrappen

Gedwongen ontslagen lijken de enige remedie om het kwakkelende US Postal Service weer gezond te krijgen. De bonden zijn tegen en het Congres aarzelt.

Steven Derix

Het is de de grootste civiele werkgever in de VS na supermarktketen Wal Mart. En alleen het Amerikaanse ministerie van Defensie beschikt over meer auto’s en trucks.

De United States Postal Service (USPS) is niet zomaar een bedrijf, maar een onafhankelijk agentschap van de Amerikaanse overheid, met een geschiedenis die teruggaat tot de Amerikaanse Revolutie. De eerste ‘postmeester generaal’ was founding father Benjamin Franklin.

Maar overheidsorgaan of niet, USPS moet zijn eigen geld verdienen in een postmarkt die onderhevig is aan sterke krimp. In 2006 werden er in de VS in totaal nog 216 miljard brieven en postpakketten verstuurd; vorig jaar waren dat er nog ongeveer 171 miljard. Dit jaar dreigen de verliezen van USPS op te lopen tot 9,2 miljard dollar (6,5 miljard euro). Als er niets gebeurt, zo zei postmaster general Patrick Donahoe gisteren tegen de Amerikaanse krant The New York Times, dan kan het bedrijf aan het einde van de maand zijn verplichtingen aan het pensioenfonds niet langer nakomen. „De situatie is nijpend”, zie USPS-directeur. „Als we niets doen, dan zou de post wel eens gesloten kunnen worden dit jaar.”

Postmeester Donahoe is wanhopig op zoek naar bezuinigingen. Als het aan de directeur van USPS ligt, wordt de zaterdagse bezorging in de VS afgeschaft, worden er 3.700 postkantoren gesloten en zullen er 220.000 Amerikaanse postbodes voor het jaar 2015 zijn afgevloeid. Door de maatregelen zou USPS bijna 20 miljard dollar per jaar kunnen besparen.

Kosten besparen lijkt de enige remedie tegen de onvermijdelijke daling van de omzet. Neem PostNL, het Nederlandse kleine broertje van USPS. De afgelopen jaren heeft het postbedrijf steeds weer nieuwe ontslagrondes moeten afkondigen. Maar inmiddels lijkt er licht aan het einde van de tunnel. Vorige maand meldde een optimistisch gestemde bestuursvoorzitter Harry Koorstra dat PostNL „aan de verwachtingen voldoet”. Terwijl de markt voor poststukken in Nederland in het afgelopen jaar daalde met 8,9 procent – een nog sterkere krimp dan in de VS – boekte PostNL een winst van 95 miljoen euro. Dit positieve cijfer was te danken aan een lichte groei van de pakketbezorging, maar vooral aan de saneringsrondes van de afgelopen jaren.

US Postal Service moet daar nog aan beginnen. Personeelskosten maken maar liefst 80 procent uit van de totale kosten van de postgigant. Ter vergelijking: bij de koeriersdiensten UPS en FedEx bedragen de personeelskosten respectievelijk 53 en 32 procent. De werknemers van USPS krijgen beter betaald dan hun collega’s bij de private concurrenten en genieten ruime medische voorzieningen en een goed pensioen. Volgens de leiding van het bedrijf zijn die arbeidsvoorwaarden niet meer op te brengen. Als USPS „een normaal privaat bedrijf” was geweest, zo zei vice-voorzitter Anthony Vegliante eerder deze maand, „dan zou het uitstel van betaling hebben aangevraagd”. Volgens het Amerikaanse faillissementsrecht had US Post de surséance kunnen gebruiken om het bedrijf te herstructureren – met arbeidsvoorwaarden die volgens Vegliante, „de nieuwe fianciële realiteit” weerspiegelen.

Maar USPS is zoals gezegd geen gewoon bedrijf, maar een agentschap dat is gebonden aan een groot aantal regels en geboden.

USPS vraagt het Congres daarom de regels te versoepelen. Het bedrijf wil af van de verplichte postbezorging, wil de arbeidsvoorwaarden sterk versoberen en wil toestemming voor 120.000 gedwongen ontslagen.

Morgen wordt er in het Congres een hoorzitting gehouden. Maar net zoals rond politieke crisis rond het Amerikaanse schuldenplafond zijn Democraten en Republikeinen hopeloos verdeeld over het postdossier. De Republikeinen maken bezwaar tegen het schrappen van de zaterdagse bezorging, die vooral ten koste zou gaan van kleine steden op het Amerikaanse platteland.

En dan zijn er nog de bonden. De organisatiegraad van het USPS-personeel ligt dicht tegen de 100 procent. „Cliff Guffey, van de American Postal Workers Union heeft al stakingen aangekondigd tegen de ontslagen. „We gaan ons hier met met hand en tand tegen verzetten.”