Getuige: broeder in Heel doodde zo'n 20 kinderen

Een oud-verpleegkundige meldt dat in jongensinternaat Sint Joseph wel degelijk kinderen ‘uit hun lijden’ werden verlost.

Een broeder in Huize Sint Joseph in Heel heeft begin jaren vijftig ongeveer twintig geestelijk gehandicapte kinderen omgebracht. Dat beweerde Nico van Hout, oud-hoofdverpleegkundige van het instituut, gisteravond in KRO Brandpunt.

Het Openbaar Ministerie in Roermond verricht op dit moment strafrechtelijk feitenonderzoek naar de dood van 34 jongens in het jongensinternaat in de periode 1952-1954. In deze door broeders geleide instelling voor geestelijk gehandicapten lag het sterftecijfer in die jaren significant hoger dan gemiddeld. De commissie-Deetman, die het seksueel misbruik van minderjarigen binnen de Rooms-Katholieke Kerk nader bekijkt, stuitte bij archiefonderzoek op de zaak.

Het verhaal over de broeder die kinderen ‘uit hun lijden’ verloste, werd Van Hout ruim veertig jaar geleden in vertrouwen verteld door de opvolger van de betreffende pater, broeder Augustinus. Die toonde hem onder meer de kamer waar de kinderen om het leven werden gebracht. De verpleger noemt de geestelijke die hem de geschiedenis toevertrouwde een zeer betrouwbare bron. Hij zegt de kennis destijds te hebben doorgegeven aan de instellingsdirecteur en de toenmalige voorzitter van de Raad van Toezicht, die ook president van de rechtbank in Roermond was. De directeur van toen, Gerard Eijsink, zegt zich het gesprek met Van Hout niet te herinneren. „Ik weet er geen raad mee. Dan zouden die beschuldigingen toch waar zijn. Het werpt een enorme smet op iets wat mij dierbaar is.” Van Hout zegt destijds ook de inmiddels overleden huisarts van Heel en vaste dokter van Sint Joseph te hebben gesproken. Die zou bevestigd hebben dat hij papieren met valse overlijdensoorzaken ondertekende.

De oud-verpleegkundige zweeg de afgelopen decennia, omdat hij meende dat de zaak inmiddels verjaard is. Bovendien wilde hij geen nabestaanden kwetsen. Het Openbaar Ministerie zegt het relaas van Van Hout nog niet te kennen, maar gaat het betrekken in het lopende onderzoek. Justitie denkt nog enige maanden nodig te hebben voor ze met conclusies naar buiten kan treden. (NRC)