Eén grote samenzwering

De Bilderbergers, de CIA, de Vrijmetselarij, de Rockefellers – geen gebrek aan échte daders van de aanslagen van 11 september 2001. En er zíjn zelfs mensen die zeggen dat Al-Qaeda erachter zat.

Officiële lezingen van Grote Gebeurtenissen – de Japanse verrassingsaanval op Pearl Harbor in 1941, de moord op president Kennedy in 1963, de maanlanding in 1969 – hebben altijd publiek wantrouwen opgeroepen. Soms komt de achterdocht voort uit onbevredigend verlopen confrontaties met de Belastingdienst of Parkeerbeheer. Maar sommige kritische vragen laten ook écht vrij lang op een sluitend antwoord wachten. Zoals het ogenschijnlijk ontbreken van grote vliegtuigbrokstukken in het inslagpunt in het Pentagon; reden voor speculaties dat een kruisraket naar binnen was gevlogen. Later bleek dat het vliegtuig tot gruis was gedesintegreerd.

‘11 september’ genereerde meteen een hoop exotische speculaties. President Bush zou ervan geweten hebben, bijvoorbeeld. En: het moeten de zionisten zijn geweest, want de Joden waren vooraf uit de twee torens van het World Trade Center geëvacueerd. De optelsom van de getallen 11+09+2001 = 23. Aan dat getal zou de duistere kring der Illuminati bijzondere betekenis toekennen, dus dan weet je het wel. Alleen in de paranoïde krochten van het internet – en in de Arabische wereld – sluimeren dergelijke ideeën nog.

Een langer leven was, en is, de theorie beschoren van de gecontroleerde explosies. De WTC-torens zouden zijn voorzien van springladingen waarmee ‘ze’ – de Rothschilds, de Wereldregering – de wolkenkrabbers lieten instorten, nadat de vliegtuigen naar binnen waren gevlogen. Nog los van de dubieuze aanname dat de samenzweerders het nodig achtten om én vliegtuigen te laten kapen én springladingen aan te brengen: demolition gebeurt altijd van onderaf en niet, zoals intussen miljarden mensen hebben gezien, van bovenaf.

Er zijn eindeloos veel van zulke theorieën die de officiële lezing zouden weerleggen. Over het merkwaardige instorten van een aanpalend gebouw, waarom het machtigste land ter wereld die gekaapte vliegtuigen niet gewoon uit de lucht schoot. De meeste zíjn intussen sluitend beantwoord, maar daarop zitten de complotdenkers niet te wachten.

Het is net als met ‘intelligent design’, dat stelt dat complexe organen zoals het oog de evolutietheorie weerleggen en juist bewijzen zijn voor De Schepping. Dat leerstuk berust op een paar biologisch lastig verklaarbare hiaten, reden waarom De Schepper ook wel de God van de Gaten heet. En zo is het dus ook met de complottheoretici: die storten zich gewoon op de resterende losse eindjes.

En zelfs als die er niet meer zijn, dan rest nog altijd het geloof in de samenzwering op metaniveau. Iedereen die schrijft dat er géén samenzwering was voor die drieduizend doden, die móét er zelf wel onderdeel van zijn.

Menno Steketee