Correcties en aanvullingen

Georgette Koning

Bij het artikel Tipi’s vol sjaals en tassen (3 september, Lux, pagina 11) staat per abuis Milou van Rossum vermeld als auteur. De auteur van dit stuk is Georgette Koning.

Kunst in Rotterdam

In het artikel Dansgroepen moeten fuseren (2 september, pagina 16) staat dat Rotterdam tussen 2013 en 2016 jaarlijks 76 miljoen euro steekt in kunst en cultuur. Dit moet zijn: 77,2 miljoen per jaar.

Auke Leistra

Bij het interview met Tom McCarthy (2 september, Boeken, pagina 5) staat een verkeerde vertaler vermeld van zijn roman C. Dit boek is vertaald door Auke Leistra.