30 miljoen

Vorige week maakte een Amerikaanse denktank bekend dat er sinds 9/11 ongeveer 30 miljoen euro is uitgegeven aan de anti-islamlobby in de VS. De schrik voor terrorisme die er sinds de aanslagen goed inzit bij Amerikanen wordt door verschillende lobbygroepen, bloggers en politici gebruikt als voedingsbodem voor islamofobie. Dat mensen zoals Pamela Geller (blogger en fan van Geert Wilders) en Robert Spencer (van de organisatie Stop Islamization of America) actief en succesvol zijn in hun anti-islamlobby, daar is al uitvoerig over geschreven. Maar dat er zo’n groot bedrag mee gemoeid is, dat is toch even schrikken.

Interessant is bovendien vooral waar het geld vandaan komt. Onder de geldschieters blijken veel liefdadigheidsinstellingen te zitten, zoals het Anchorage Charitable Fund. Of neem de Russell Berrie Foundation die een van zijn doelstellingen als volgt omschrijft: ‘to foster the spirit of religious understanding and pluralism’. Tussen 2001 en 2009 schonk deze liefdadigheidsinstelling ruim 3 miljoen dollar aan organisaties die anti-islamsentimenten cultiveren.

Ook vele protesten, zoals die tegen de komst van een moskee op Ground Zero in New York, zijn met deze gelden gefinancierd. Niet alleen heeft de lobby geleid tot minder nieuwe moskeeën en hardnekkige stereotype beelden, Amerikaanse moslims klagen vooral over de discriminatie die zij dagelijks ervaren. Zichtbaar moslim zijn wordt steeds moeilijker.

Zou Allah een slinkse pr-medewerker in dienst hebben dan zou die moslims op aarde hebben proberen gerust te stellen door te zeggen dat ook slechte publiciteit publiciteit is. Hoe anders kun je verklaren dat ondanks de sterke anti-islamlobby ongeveer 20.000 Amerikanen per jaar zich bekeren tot de islam? Dat zijn niet (alleen) de onnozelen in de samenleving, dat zijn juist ook de mensen die in eerste instantie kritisch staan ten opzichte van dit gevaarlijke geloof. Ze beginnen aan de zoektocht met de vraag wat dat voor religie kan zijn die mensen inspireert zulke gemene dingen te doen tegen andere mensen. Kopen vervolgens een pocketuitgave van de Koran en beginnen te lezen bij het begin. En dan komen ze erachter dat er eigenlijk geen enkel vers is waarin staat dat het goed is om een aanslag te plegen op de Twin Towers. Veel bekeerlingen zijn christenen die na kennismaking met de islam helemaal niet het gevoel hebben dat dit een compleet andere en vreemdere religie is dan het christendom.

En toch! 30 miljoen euro! Daar kun je zoveel andere, leukere dingen mee doen.

Hanina Ajarai