Buddenbrookmuseum in Lübeck fors uitgebreid

Het Buddenbrookhuis in Lübeck zal flink worden uitgebreid. In het statige koopmanshuis, waar Thomas Mann (1875-1955) zijn beroemde roman uit 1901 situeerde, is sinds 1993 een museum gevestigd, dat jaarlijks zo’n 600.000 bezoekers trekt. Door de aankoop van het pand ernaast zal de tentoonstellingsruimte worden verdubbeld. Dit meldt ondermeer Der Stern.

Thomas Mann met zijn familie
Het huis uit 1758 aan de Mengestraße 4 was ooit eigendom van de grootouders van Thomas Mann, die zelf ook in het huis geboren werd. Het museum is gewijd aan de gehele schrijversfamilie Mann, met uiteraard speciale aandacht voor het werk van Thomas Mann. Zo is er de permanente tentoonstelling ‘Die Buddenbrooks - ein Jahrhundertroman’, waarin via diverse virtuele installaties de ontstaansgeschiedenis van de roman belicht wordt.

Hoewel Mann, die in 1929 de Nobelprijs voor de Literatuur kreeg toegekend, in zijn roman de stad Lübeck nooit met name noemt, is de gelijkenis met de handelsstad aan de Oostzee onontkoombaar. Vele inwoners van Lübeck meenden zich destijds in romanpersonages en -figuranten te herkennen. De overeenkomsten tussen de familie Buddenbrook en de koopmansfamilie Mann, die zich in 1790 in Lübeck vestigde, vormen eveneens onderwerp van de tentoonstelling. In het huis, dat de familie in 1842 verwierf, zijn nu de landschapskamer en de eetkamer van de Buddenbrooks nagebouwd zoals Mann ze in zijn roman beschreef.

Het museum verwacht over twee jaar de verbouwing van het Buddenbrookhuis voltooid te hebben, waarna het over beduidend meer ruimte zal beschikken voor educatieve doeleinden, seminars en wisseltentoonstellingen.