Zorg plat bij meldplicht

Multiresistente bacteriën zijn relatief ongevaarlijk. In buitenlandse ziekenhuizen doet men niet zo spastisch als in Nederland. Zouden wij het Nederlandse protocol voor multiresistente bacteriebestrijding in het buitenland invoeren, dan zouden daar ogenblikkelijk de deuren moeten sluiten van de nodige ziekenhuizen, patiënten zal de toegang worden ontzegd omdat chirurgische afdelingen, operatiekamers en intensivecare-units dicht moeten voor grondige schoonmaak- en ontsmettingsacties. Wastafels moeten van de muur, medische apparatuur moet gedemonteerd en leidingen doorgespoeld, de bacterie kan immers overal zitten. Er komen nieuwe matrassen. Het personeel moet worden gescreend en zij die positief bevonden zijn, worden voor enkele dagen naar huis gestuurd. Al met al een grootscheepse en kostbare onderneming. En is het ziekenhuis eindelijk schoon, verschijnt er de volgende dag een nieuwe multiresistente patiënt. Met een meldingsplicht zou overmorgen het ziekenhuis weer moeten worden gesloten. Begrijpt u nu de averechtse werking van de meldingsplicht ? Ik wens Marc Bonten (Opinie, 30 augustus) veel sterkte bij de discussie.

Dr. Frits Groenevelt

Amsterdam