Wijs worden over design

Bijzondere meubels verzamelen? Premsela organiseert de cursus ‘My first design collection’.

Verzamelaars van design dan wel toegepaste kunst zijn in de regel niet erg jong. Anders gezegd: collectionerend Nederland is sterk aan het vergrijzen. Om daar verandering in te brengen organiseert Premsela, het Nederlands Insti-tuut voor Design en Mode, een cursus voor beginnende verzamelaars: My First Design Collection.

Het opleiden van een nieuwe generatie verzamelaars, particulieren die de designsector in de toekomst kunnen gaan stimuleren en ondersteunen, het lijkt een direct antwoord op de bezuinigingswoede van de huidige regering. De particulier moet immers een actievere rol gaan spelen en zeker ook financieel een grote steen bijdragen aan kunst en cultuur. Laat Premsela, een grotendeels met overheidsgeld gesubsidieerde organisatie, zich gedwee sturen door de politiek? „Het regeringsbeleid is niet de aanleiding tot deze cursus”, verzekert Samantha Castano. Zij is projectleider en medesamensteller van het programma. Dat de cursus opeens in een actueel daglicht staat, is ook haar niet ontgaan. „Tja, het is de realiteit, maar zeker niet de aanzet. Dit is een gezamenlijk initiatief van Premsela en Ricardo Burgzorg, organisator van de cursus My First Art Collection. Hij kwam met de vraag iets dergelijks te starten op het gebied van design.” My First Art Collection is een cursus voor beginnende kunstverzamelaars en is inmiddels zeer succesvol in vijf Nederlandse steden.

Castano legt er de nadruk op dat verzamelen ook gewoon léúk is. „Alleen, waar begin je? Heb je er veel geld voor nodig? En wat koop je, wat laat je staan. Dit soort vragen proberen we te beantwoorden door de deelnemers zo goed mogelijk te laten informeren door insiders en deskundigen, te beginnen bij de vraag ‘wat is design?’ Het is de bedoeling om laagdrempelig en informeel de cursist op weg te helpen bij het vormen van een eigen mening en smaak.”

Particuliere verzamelaars zijn altijd van belang geweest voor het in stand houden van ons cultureel erfgoed. „Ze kopen vaak anders dan een museumconservator en zijn dikwijls diepgaand geïnformeerd. Regelmatig worden hele verzamelingen uiteindelijk aan musea geschonken: een belangrijke verrijking van nationale collecties”, aldus Castano. „Zo zijn tenslotte ook musea ontstaan, denk aan Boij- mans van Beuningen en het Kröller-Müller.”

In de hoogtijdagen van vóór de crisis lagen er grote kansen voor kapitaalkrachtige verzamelaars/investeerders om met hedendaags design veel geld te verdienen. De limited editions van jonge ontwerpers stegen soms explosief in waarde. Met het eindexamenwerk van Jeroen Verhoeven bijvoorbeeld, de complexe Cinderella tafel, heeft een handige investeerder met het juiste oog, in korte tijd een klein fortuin kunnen verdienen. Verhoeven verkocht de tafel – oplage 20 – voor 20.000 euro en later werd hij geveild voor 195.000 euro. Verzamelen als investering is overigens geen groot thema van de cursus, al wordt zeker aandacht besteed aan taxatie, fiscale aspecten en verzekering.

Sieraden

Afzwaaiende cursisten krijgen geen lijstje met duidelijke criteria waaraan een bepaald object moet voldoen. Dat is ondoenlijk, ook al omdat de lesstof zo’n enorm breed gebied beslaat: van mode, meubels en glas tot aan sieraden en grafisch werk. En van historisch tot hedendaags. Na afloop, zo wordt beloofd, is de cursist gewapend met kennis en ideeën. Samensteller Castano: „Verzamelen is uiteraard een heel persoonlijke kwestie en heeft alles met smaak te maken. We willen de deelnemers enthousiasmeren en verenigen. Door expertise te bundelen en door onderlinge contacten wordt iedereen wijzer.”

Premsela vond een grote groep deskundigen bereid hun kennis te delen, daaronder kunsthistorici, personen uit de museumwereld, ontwerpers, docenten, verzamelaars en een fiscalist. In twaalf bijeenkomsten komen talloze aspecten aan de orde, onder meer tijdens bezoeken aan galeries, een veiling, beurzen, verzamelaars en ontwerpers.

De eerste groep van 20 cursisten begint 10 september en is grotendeels gerekruteerd onder abonnees van het blad Eigen Huis&Interieur. Deze pilotcursus krijgt zeker een vervolg, maar hoe precies en wanneer, dat is nog onbekend. Kosten: 450 euro.

myfirstdesigncollection.nl