Multiversum (4)

De vergelijking dat de mens, driedimensionaal waarnemend in zijn eigen heelal, te beschouwen is als een platwezen in een heelal met meer dan drie dimensies, herinnert mij aan het verhaal van mijn HBS-B wiskundeleraar over Platland en Bolland. Platland is een land van twee dimensies. Eruit ontsnappen is niet mogelijk. De Platlanders hebben hondjes die naar rechts lopen en hondjes die naar links lopen. De ‘rechtse’ hondjes kunnen geen ‘linkse’ hondjes worden en andersom, omdat zij bij omkering op hun rug komen te liggen. Op een dag zag een Platlander een punt verschijnen. Deze punt groeide uit tot een cirkel, werd groter, werd kleiner, een punt en weg! Eerste conclusie: een ruimte met een derde dimensie passeerde Platland. Deze driedimensionale ruimte was een bol: Bolland. Tweede conclusie: in Bolland kunnen ‘linkse’ hondjes ‘rechts’ worden en andersom door ze uit het vlak te roteren.

R. Dekkers

Rhoon