Multiversum (2)

In het intro bij het stuk van Margriet van der Heijden over multiversums (‘De vele wegen naar het multiversum’, wetenschapsbijlage 20 & 21 augustus) staat dat er geen enkel bewijs is dat er meer dan één heelal bestaat. Ik denk dat het veel moeilijker is om te bewijzen dat er slechts één heelal is. Omdat één Big Bang onmiskenbaar is ontstaan, leert de waarschijnlijkheidsleer ons dat er vrijwel zeker ‘kleinere’ heelallen moeten zijn ontstaan. Die leer is misschien wel de meest universele (hier bedoeld als toegepast en bewezen) wetenschap die er is. Kijk maar naar de kosmologie, de deeltjesfysica, de evolutietheorie etc. Het zou het ‘toppunt van onwaarschijnlijkheid’ zijn als er maar één heelal zou bestaan. Met andere woorden: dat er meer heelallen bestaan is een bewijs uit het ongerijmde. Anders gezegd: uit het feit dat ons heelal bestaat, mag (en zelfs moet) geconcludeerd worden dat er meer bestaan.

Prof.ir. J.J.W. Nibbering

Roosendaal