Kort economie

Bouw kolencentrale mag doorgaan

Den Haag. Energiebedrijf RWE/ Essent mag doorgaan met de bouw van de omstreden kolencentrale in de Eemshaven. De Raad van State heeft gisteren het bezwaar van Greenpeace en Natuur en Milieu tegen voortzetting van de bouw niet-ontvankelijk verklaard. Beide milieuorganisaties willen dat de bouw wordt stilgelegd, omdat de Raad vorige week de natuurvergunning voor de centrale heeft vernietigd. Zij hadden de provincie Groningen drie dagen de tijd gegeven om daar een beslissing over te nemen. Toen dat niet gebeurde, stapten ze weer naar de Raad van State. Die besliste gisteren dat de provincie meer tijd mag nemen om af te wegen of zonder natuurvergunning toch verder mag worden gebouwd. (NRC)

Registratieplicht voor uitzendbureaus

Den Haag. Vanaf januari volgend jaar moeten uitzendbureaus zich registeren in het Handelsregister. Door de registratieplicht wordt duidelijk wie de eigenaar is van het bedrijf en welke activiteiten worden verricht. Doet een bureau dat niet, dan kan een boete volgen (oplopend tot 36.000 euro per werknemer). Minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) heeft hierover gisteren een wetsvoorstel ingediend. De registratieplicht is bedoeld om malafide uitzendbureaus en de uitbuiting van werknemers tegen te gaan. Kamp wees er gisteren op dat het voorstel het mogelijk maakt om behalve een boete ook een dwangsom op te leggen, „waardoor het voortbestaan van het bedrijf” direct in gevaar kan komen. (NRC)