Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Halve gesprekken in de trein zijn ergerlijk

Waarom storen Nederlanders zich aan het gebruik van mobiele apparatuur om hen heen? Vincent de Haan is er verbaasd over (Opinie, 31 augustus). Onderzoekers van de University of York hebben niettemin vastgesteld dat die ergernis reëel is. Treinreizigers ervaren het horen van een conversatie per mobiele telefoon als indringender en storender dan als datzelfde gesprek wordt gevoerd tussen goed verstaanbare medepassagiers. Het is niet zozeer de telefoon die de ergernis opwekt, maar het gegeven dat alleen de helft van de dialoog te volgen. Gaat één van de gesprekspartners bij het normale gesprek dusdanig zacht spreken dat wederom alleen de helft ervan te volgen is, dan is de waargenomen ergernis net zo groot als bij de mobiele ‘halvaloog’.

Onderzoekers van onder andere Cornell University geven een verklaring. De onvoorspelbaarheid over het verloop van een half hoorbare dialoog zet ons brein stevig aan het werk waardoor we ons niet kunnen concentreren op zaken waar we liever mee bezig zijn. Dat „bellen een soort spreken is” vraagt dus om enige nuancering.

Wel is er een verrassende oplossing om de ergernis over een mobiel bellende medepassagier tegen te gaan. Vraag degene simpelweg de luidspreker van zijn mobiele telefoon aan te zetten zodat het hele gesprek luid en duidelijk te horen is.

Dr.ir. Hajo Reijers

Rosmalen