CU: help Joden bij beveiliging

Vernieling. Bekladding. Brandstichting. Geheime observaties. Schietincidenten. In de afgelopen elf jaar kregen joodse gebedshuizen, begraafplaatsen, clubgebouwen en verzorgingstehuizen er 29 keer mee te maken. Dat blijkt uit gisteren gepresenteerde cijfers van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI).

Enkele incidenten: op 4 februari 2009 wordt de psychiatrische kliniek Sinai Centrum in Amstelveen beschoten. Op 21 april 2010 bekogelen jongens het gebouw van de zionistische jeugdbeweging Haboniem in Amsterdam met eieren. Twee maanden later worden synagogen in Amersfoort en Utrecht met rode verf beklad. Het betreft volgens het CIDI „serieuze dreigingen en schendingen aan gebouwen”. Privépersonen zijn buiten beschouwing gelaten.

De Joodse gemeenschap geeft structureel 800.000 euro per jaar uit aan beveiliging, becijferde het Nieuw Israelietisch Weekblad onlangs: 600.000 aan mankracht en 200.000 aan zaken als camera’s, kogelwerend glas en ommuring.

Op aandringen van de ChristenUnie beloofde minister Opstelten van Veiligheid en Justitie (VVD) met gemeenten en joodse organisaties rond de tafel te gaan zitten. Het voorstel werd aangenomen, maar onduidelijk is wat er daarna is gebeurd. Fractievoorzitter Arie Slob heeft daarom voor dinsdag een spoeddebat aangevraagd. Hij vindt de beveiligingskosten die Joden betalen „disproportioneel”.

De Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam trok zo’n zes ton uit voor beveiliging van de vorig jaar geopende synagoge. De sjoel kon volgens voorzitter Ron van der Wieken. slechts twee maal op politieassistentie rekenen. „Toen Willem-Alexander het gebouw inwijdde en bij een anti-Israël-demonstratie.”