Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Drie doden door bacterie Maasstad, nabestaanden willen vergoeding

Foto NRC / Bas Czerwinski

Van de 28 patiënten van het Maasstad Ziekenhuis die met de Klebsiellabacterie besmet waren toen ze overleden, is bij drie de besmetting zeer waarschijnlijk de doodsoorzaak. Dit concludeerde professor Evert de Jonge, hoogleraar intensieve geneeskunde aan het Leids Universitair Medisch Centrum, die op verzoek van het ziekenhuis een onderzoek leidde waarvan vanochtend de resultaten werden gepresenteerd.

Bij veertien van hen was er zeer waarschijnlijk geen verband tussen de multiresistente bacterie en het overlijden. Bij de overige elf viel niet vast te stellen maar ook niet uit te sluiten dat zij zijn gestorven door toedoen van de bacterie. León Eijsman, die als bestuurder in het ziekenhuis is aangesteld om de problemen rond de bacterie op te lossen, zei tijdens de persconferentie dat deze mensen zo ernstig ziek waren dat zij zeer waarschijnlijk zouden overlijden.

Totaal aantal besmettingen op staat 107

Eén sterfgeval kon niet onderzocht worden omdat door overplaatsing niet alle gegevens aanwezig waren. Eijsman maakte ook melding van 37 nieuwe dragers. Daarmee komt het totaal op 107 patiënten van het Maasstad Ziekenhuis die besmet zijn geraakt. De uitbraak is wel onder controle, sinds 18 juli zijn er geen nieuwe besmettingen meer bijgekomen.

De Klebsiellabacterie werd voor het eerst gevonden in oktober 2010. Pas eind mei van dit jaar erkende de ziekenhuisleiding dat er een probleem was. Elementaire regels voor de indamming van infecties bleken met voeten te zijn getreden.

Ziekenhuis conformeert zich aan conclusies

Begin augustus stapte directeur Paul Smits op. Eijsman was toen al als extra directeur aangesteld om zich puur zou richten op de besmetting. Het Maasstad Ziekenhuis kwam tevens onder verscherpt toezicht te staan. Voor zover bekend zijn 98 patiënten besmet geraakt met de Oxa-48-variant van de, normaal gesproken onschuldige, Klebsiellabacterie die niet reageert op de meeste antibiotica.

Interim-directeur Peter Weeda gaf aan dat het ziekenhuis zich “onverkort conformeert” aan de conclusies van het onderzoek van professor Evert de Jonge. Weeda maakte namens het ziekenhuis zijn excuses aan de nabestaanden. Die zijn op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek.

‘Uiterst chic met nabestaanden omgaan’

De nabestaanden eisen een schadevergoeding van het ziekenhuis. Weeda zei vrijdag dat als sprake is van verwijtbaarheid van het ziekenhuis een financiële compensatie zal volgen voor de nabestaanden. Eijsman beloofde dat het ziekenhuis “uiterst chic met de nabestaanden zal omgaan”.

Onderzocht wordt in hoeverre het ziekenhuis steken heeft laten vallen bij de uitbraak van de bacterie. Mogelijk is te laat ingegrepen toen de bacterie vorig jaar voor het eerst werd ontdekt, en zijn de gevolgen daardoor verergerd. De twee bestuurders wilden hier vanochtend niet op vooruitlopen.