Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Energie

Bouw kolencentrale Essent gaat voorlopig door

De aanvoer van onderdelen voor de nieuwe elektriciteitscentrale van Nuon in de Groningse Eemshaven. Dat bedrijf schoof kolenvergassing eerder dit jaar al op de lange baan. Foto Presslink / Nils van Houts

De bouw van de omstreden kolencentrale van het energiebedrijf Essent in de Groningse Eemshaven kan vooralsnog doorgaan. De Raad van State oordeelde vandaag dat de provincie Groningen meer tijd nodig heeft om een beslissing te nemen.

Natuurorganisaties Greenpeace en Natuur & Milieu wilden de provincie Groningen dwingen een beslissing te nemen op hun handhavingsverzoek. Maar de termijn die zij daarvoor stelden, drie dagen, is volgens de Raad van State “onredelijk“.

Greenpeace en Natuur & Milieu kwamen tot het verzoek na de uitspraak van de Raad van State om de natuurvergunningen voor de bouw van de centrale te vernietigen.

Het gaat om vergunningen die in 2008 zijn verleend door de toenmalige minister van Landbouw en de Gedeputeerde Staten van Friesland en Groningen. Naar oordeel van de Raad van State was de zogenoemde ‘passende beoordeling’ van mogelijke nadelige gevolgen voor de nabijgelegen beschermde natuurgebieden onvolledig.

De provincie Groningen bepaalde dat de bouw desondanks kon doorgaan. Greenpeace en Natuur & Milieu zijn daar woedend over. Zij menen dat de komst van de centrale grote schade toegebrengt aan een beschermd natuurgebied.

De bouw van de kolencentrale is al voor meer dan de helft af en moet in 2013 afgerond worden.