Wiskunde, daar draait het om

Minister Van Bijsterveldt wil het aantal profielen op vwo en havo terugbrengen van vier naar twee.

De Onderwijsraad is uiterst kritisch over het plan.

Terug naar twee eindexamenprofielen: alfa en bèta. Dat was het plan voor havo en vwo dat minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) in december presenteerde. Haar doel: minder vakken, en meer nadruk op de belangrijkste vakken, zoals Engels, Nederlands en wiskunde.

De examenresultaten van die vakken – en dan vooral wiskunde – lopen al jarenlang terug. Daaraan wil Van Bijsterveldt een eind maken. „Scholen zijn nu overbelast”, zei ze. „Is het nodig dat ze ook aandacht besteden aan zaken als obesitas en omgaan met geld? Er moet meer focus komen.”

De Onderwijsraad, het belangrijkste adviesorgaan van regering en parlement op het gebied van onderwijs, is in een maandag verschenen rapport uiterst kritisch over het plan van de minister. De raad concludeert dat er inhoudelijk niets verbetert wanneer de huidige vier profielen worden teruggebracht tot twee. En een reductie van het aantal profielen leidt ook niet tot een efficiëntere organisatie.

De raad schrijft dat het plan van Van Bijsterveldt zelfs negatieve gevolgen kan hebben voor de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs. Een andere profielstructuur in de bovenbouw op termijn sluit de raad niet uit. Maar een snelle hervorming, in 2012 of 2013, zoals de minister van plan is, wijst de raad van de hand.

Van Bijsterveldt zegt de komende maanden nauw overleg te voeren met het onderwijs en andere deskundigen. Ze komt uiterlijk in maart met haar definitieve plan voor havo en vwo.

VVD-Tweede Kamerlid Ton Elias liet weten dat de onderwijspolitieke discussie zich nu eerst moet concentreren op het „geven van meer aandacht aan de belangrijkste vakken”. Vooral de achteruitgang van de examenresultaten van het vak wiskunde moet worden gestuit, vindt Elias.

Nu de Onderwijsraad heeft geconstateerd dat het beperken van het aantal profielen daaraan geen bijdrage levert, lijkt de VVD niet te porren voor het plan van Van Bijsterveldt. De PvdA had al eerder gezegd er niets in te zien. Er lijkt daarmee geen parlementaire meerderheid te zijn voor de beperking van het aantal profielen.

Mocht ze het plan laten varen, dan zit Van Bijsterveldt met een financieel probleem. Door het aantal profielen terug te brengen, zouden scholen doelmatiger gaan werken en kan er 50 miljoen worden bezuinigd, stond in het regeerakkoord. Als die bezuiniging niet wordt gehaald, moet het geld ergens anders vandaan komen.

Dat geld vinden zal met de miljardenbegroting van het ministerie wel lukken. De terugtocht voltooien zonder al te veel politiek gezichtsverlies is een grotere uitdaging.

    • Bart Funnekotter