We hadden meer geld verwacht

Daniel Kuijf (22),student Amsterdam Fashion Institute

Vindt de euro „niet waardevast”. „Ik studeer van het geld dat vrijkomt uit een lijfrente-uitkering. Dat geld is belegd, maar was ooit veel meer waard. Ik ben in 2008 begonnen met studeren. Ik heb nog geluk gehad, voor mijn broertjes is er straks nog minder over. We hadden allemaal gerekend op meer.”