Voor dubbeltje geboren, later toch een kwartje

In Nederland leeft bijna één op de tien kinderen in armoede. Wat betekent dat eigenlijk, arm zijn in Nederland? En zijn kinderen die opgroeien in armoede later als volwassene ook nog arm en sociaal uitgesloten?

Het Sociaal Cultureel Planbureau deed onderzoek naar de gevolgen van het opgroeien in armoede. Daarvoor hebben ongeveer duizend mensen van 32 tot 36 jaar teruggekeken naar de afgelopen 25 jaar van hun leven.

    • Laura van der Wal
    • Wilmer Heck