Hoe kan het nog beter?

De kleine groep arme kinderen die daar op latere leeftijd ook door wordt getroffen, blijft dan vaak langdurig arm. Het SCP pleit er dan ook voor om in het overheidsbeleid specifiek aandacht te besteden aan dit probleem. Ook omdat armoede de kans op een slechte gezondheid vergroot. De onderzoekers schrijven niet wat er concreet moet veranderen aan het beleid. De groep kinderen die langdurig arm is, moet goed worden gevolgd, zo vindt het SCP, omdat de kans op blijvende armoede bij hen het grootst is. Ook pleit het planbureau voor specifieke aandacht voor kinderen met risico-ouders: laag opgeleide vaders, niet-westerse ouders en ouders zonder werk. Het SCP benadrukt dat veel factoren een rol spelen en dat er dus niet één knop is waaraan kan worden gedraaid.