Gezondheidsraad: vee uitsluiten van sommige antibiotica

Bepaalde soorten antibiotica zouden niet meer in de veeteelt gebruikt mogen worden. Dit moet de overdracht van resistente bacteriën tegengaan. Daarvoor pleit de Gezondheidsraad in een vanmiddag gepresenteerd advies.

In Nederland wordt de resistentie tegen antibiotica vooral veroorzaakt door de ESBL-bacterie, schrijft persbureau Novum. Die kan levensbedreigende infecties veroorzaken. Hoewel niet precies duidelijk is hoe groot de bijdrage is die de veeteelt levert aan het immuun raken van de bacteriën is staat vast dat er een effect is. Volgens de Gezondheidsraad moet daarom het antibioticagebruik bij dieren worden teruggebracht.

Nieuwe antibiotica mogen van de raad enkel nog maar door mensen worden gebruikt. Meerdere soorten antibiotica zouden slechts bij uitzondering bij individuele dieren gebruikt mogen worden, staat in het advies.

Gisteren stuurde GGD Nederland een advies naar de Tweede Kamer over de aanpak van bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Daarin werd onder meer geadviseerd om ziekenhuizen en andere zorginstellingen te verplichten om bij de overheid te melden als bacteriën worden aangetroffen die resistent zijn tegen antibiotica. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) sprak zich maandag al uit voor een meldplicht.

Ook moeten van GGD Nederland de hygiënemaatregelen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen strikt worden nageleefd en moet er meer onderzoek komen naar wat de factoren die bijdragen aan de verspreiding van de bacteriën.

    • Pim van den Dool