‘Friese parlementaire enquête naar omstreden afvaloven Harlingen’

Er moet een Friese parlementaire enquête komen naar bouw en exploitatie van de omstreden afvaloven in Harlingen. Dit wil de Statenfractie van GrienLinks (Fries voor GroenLinks). De Raad van State bepaalde vanmorgen dat de provincie Friesland verzuimd heeft de effecten van de Reststoffen Energiecentrale (REC) te toetsen aan de Natuurbeschermingswet.

De Waddenvereniging had beroep aangetekend tegen het besluit van de provincie dat zo’n vergunning niet nodig was. Volgens GrienLinks bewijst de uitspraak van het rechtscollege dat de zorgen van burgers over de gevolgen van de REC terecht waren.

“Keer op keer verzekerde het college van GS ons dat de vergunningen zeer zorgvuldig tot stand zijn gekomen. Hoe kan dit dan? Het wordt tijd voor een parlementaire enquête.”

De partij vroeg vanmiddag een interpellatiedebat aan.

De Waddenvereniging vindt dat de afvaloven nu moet worden stilgelegd omdat die illegaal draait. Jurist Auke Woude van de natuurorganisatie verklaart dat afvalverwerker Omrin bewust het risico nam om met de bouw te beginnen, terwijl men de vereiste vergunning niet bezat. De Raad van State zei in de uitspraak dat onbekend is wat de effecten van uitstoot van dioxines op het water van de Waddenzee zijn. Ook had moeten worden getoetst wat de invloed van de REC op het open en weidse karakter van het waddenlandschap is, aldus de Raad van State.

Omrin zal zo snel mogelijk een aanvraag indienen voor een vergunning, aldus directeur John Vernooy.

“We hebben al veel vooronderzoek gedaan. Uit garantiemetingen van KEMA bleek in mei dit jaar dat de dioxines zelfs onder de meetgrens liggen.”

De provincie ziet geen aanleiding de REC nu tijdelijk stil te leggen.

“Voor aantasting van de Waddenzee hoeft niet te worden gevreesd”, aldus woordvoerder Harco Zwaan.

Het is de tweede keer in een week dat het rechtscollege een provinciale overheid op de vingers tikt. Vorige week vernietigde de Raad van State de natuurvergunning van de in aanbouw zijnde kolencentrale van Essent in de Eemshaven.

    • Karin de Mik