Er zijn geen alternatieven

Martijn Nuijten (32),rijksambtenaar

Vindt de euro als betaalmiddel „ideaal”. „Ik vertrouw erop dat de politiek met een oplossing voor de eurocrisis komt. Ze zullen wel moeten. Er zijn geen alternatieven. Al is het wel cruciaal dat die oplossing er snel komt. Ik ben bang dat mensen terughoudend worden, dat het consumentenvertrouwen afneemt, en dan wordt de crisis alleen maar erger.”