'Bronnen VS in gevaar door nieuwe WikiLeaks'

WikiLeaks is alweer een tijdje oud nieuws, overschaduwd door de opstanden in de Arabische wereld, de aanslagen in Noorwegen en de financiële crisis. Om de wereld te laten zien ze nog steeds bestaat, heeft de klokkenluiderssite in een klap 134.000 nieuwe geheime diplomatieke berichten gepubliceerd, zes keer meer dan tot nu toe is vrijgegeven.

Maar heeft WikiLeaks nu niet zoals eerder de namen van de contacten en informanten geschrapt. Dit tot grote bezorgdheid van de Amerikaanse regering. „De Verenigde Staten veroordeelt elke illegale onthulling van geheime informatie ten stelligste”, zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. „Behalve dat het onze diplomatieke inspanningen beschadigt, brengt het ook individuen in gevaar.”

In de documenten die nu zijn vrijgegeven is te lezen met wie Amerikaanse diplomaten vertrouwelijke gesprekken hebben gevoerd, zoals journalisten, activisten en wetenschappers. Hierdoor is opnieuw de discussie opgelaaid of het schadelijk is om vertrouwelijke berichten van diplomaten te publiceren.

De nieuwe ambtsberichten „kunnen worden gebruikt om activisten te intimideren in sommige autocratische landen”, zegt P.J Crowley, de oud-woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken die moest aftreden omdat hij kritiek had op de behandeling van de man die wordt verdacht van het lekken van de ambtsberichten naar WikiLeaks. „Het kan de mensen die met Amerikaanse diplomaten hebben gepraat verder in gevaar brengen.”

WikiLeaks houdt vol dat er geen bronnen in gevaar zijn. (AP)