‘VS verkwistten tientallen miljarden in oorlogen Afghanistan en Irak’

Een Amerikaanse militair in actie in de oost-Afghaanse provincie Kunar, vlakbij de grens met Pakistan. Foto Reuters / Nikola Solic

De Verenigde Staten hebben de afgelopen tien jaar meer dan 30 miljard dollar verkwist in de oorlogen in Afghanistan en Irak. Het gaat om geld voor contracten en projecten dat niet of amper effectief is besteed.

Het nieuws over de verspilde miljarden komt van de parlementaire Commissie voor Oorlogscontracten in Irak en Afghanistan, die het Amerikaanse Congres vandaag een rapport met bevindingen opstuurt en daarover gisteravond al in The Washington Post publiceerde. De commissie waarschuwt dat nog veel meer geld verloren kan gaan als het Amerikaanse beleid rondom het afsluiten van contracten voor projecten niet verandert.

De onderzoekers noemen een reeks van oorzaken voor het verloren gaan van de meer dan 30 miljard dollar zoals slechte planning, vage en veranderende eisen, te weinig concurrentie tussen de projectorganisaties en mismanagement bij zowel de Amerikaanse overheid als de projectleiders. De gevolgen van het falen zijn volgens de onderzoekers groot. Zo neemt de corruptie in Afghanistan en Irak er door toe en wordt de Amerikaanse geloofwaardigheid er wereldwijd door ondermijnd, aldus het rapport.

De commissie vreest dat er nog meer Amerikaans belastinggeld verloren kan gaan als de VS zich straks hebben teruggetrokken uit Irak en Afghanistan. In het rapport staat daarom een reeks aanbevelingen. Zo moet er per project een betere risicoanalyse plaatsvinden, moeten falende projecten eerder stopgezet worden en moet er beter toezicht op de projecten komen.

    • Pim van den Dool