RIVM wil meldplicht bij een bacterie-uitbraak

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil betere regels voor ziekenhuizen met een multiresistente bacterie-uitbraak. Zo zouden ziekenhuizen een uitbraak verplicht moeten melden, zei RIVM-directeur Roel Coutinho gisteren in de Volkskrant. Nu bepalen ziekenhuizen zelf welke maatregelen zij nemen. Maar volgens Coutinho wil dat niet zeggen dat het ook altijd lukt om de uitbraak onder controle te krijgen. Als ziekenhuizen een uitbraak melden, kan er „meegekeken worden of de aanpak slaagt”. Doordat de verplichting ontbreekt, wordt een bacterie-uitbraak nu niet altijd gemeld, zoals recent het geval was bij het Maasstad Ziekenhuis. Het RIVM overlegt met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het ministerie van Volksgezondheid over de mogelijke maatregelen. (NRC)