ik@nrc.nl

Aan het eind van het jongerendebat dat ik als beleidsambtenaar Jeugd in het kader van jeugdparticipatie had georganiseerd, vroeg de burgemeester aan de leerlingen van de derde klas van het voortgezet onderwijs wat zij misten in onze gemeente.

De jongeren zeiden massaal dat ze een McDonald’s misten. De burgemeester antwoordde dat de gemeente een ‘Cittaslow-keurmerk’ heeft, wat betekent dat we hier juist de authenticiteit op het gebied van ondernemen, toerisme en gezond leven (slow food) benadrukken en dat een McDonald’s niet past in deze filosofie.

Daarop reageerde een leerling: „Doe dan maar een Burger King.”

Jan Kruit

Ook een ikje maken? Stuur maximaal 120 woorden naar ik@nrc.nl

    • Jan Kruit